Informacje o kanale

Konferencja Energia i klimat w miastach XXI wieku odbywa się w trudnym momencie borykania się ze skutkami pandemii Covid-19 wraz z narastającym kryzysem klimatycznym. Z dnia na dzień społeczne i gospodarcze skutki pandemii stają się coraz bardziej dotkliwe – dla gospodarki i przeciętnego mieszkańca naszych miast. Zmiany klimatu objawiają się coraz to nowszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Chcemy ten okres potraktować jako szansę, być może jedyną i niepowtarzalną, na dokonanie radykalnych zmian w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Skutki pandemii i ich wpływ na nasze życie będziemy odczuwać przez kolejne dekady, a jednocześnie walka ze zmianami klimatu i wyczerpywaniem zasobów Ziemi wymaga jednoznacznych i natychmiastowych działań.

Wydaje się zatem, że wykorzystanie nowej sytuacji związanej z pandemią i ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym może jednocześnie prowadzić do szybkiego wprowadzenia transformacji gospodarczej.

Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej (NEA) OECD William Magwood powiedział, że przyszłość i rozwój należy do energii elektrycznej. "Uważam, że cele zrównoważonego rozwoju można osiągnąć, jeśli zapewnimy szersze wykorzystanie energii elektrycznej na całym świecie". Energia elektryczna jest ważna w realizacji wielu celów. "W miarę postępu naszych społeczeństw kluczowa będzie dostępność niezawodnej i opłacalnej energii elektrycznej. Musimy znaleźć sposób na zapewnienie tej energii bez szkody dla środowiska”.

Z kolei Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Hans Bruyninckx powiedział: „Zmiana klimatu będzie dokonywać się przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Skala przyszłej zmiany klimatu i jej skutków będzie zależeć od skuteczności wdrażania naszych globalnych porozumień dotyczących zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale także od zapewnienia, że dysponujemy właściwymi strategiami i politykami dostosowawczymi służącymi do ograniczenia zagrożeń wynikających z obecnych i prognozowanych ekstremalnych wydarzeń klimatycznych”.

Na naszej konferencji zestawiamy bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu, uznając ich wzajemne oddziaływanie. Chcemy porozmawiać o scenariuszach transformacji energetycznej i procesach dostosowywania się do zmian klimatu w funkcjonowaniu wspólnoty samorządowej i w naszym codziennym życiu.

Do udziału zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się energetyką i zagadnieniami klimatycznymi – i mamy nadzieję, że konferencja Energia i klimat w miastach XXI wieku będzie forum wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa energetycznego, zarządzania energią i wizji przyszłych systemów energetycznych, które pozwolą zapewnić spokojne funkcjonowanie miast w XXI wieku, a także zmian w funkcjonowaniu miast w aspekcie adaptacji do zmian klimatu i ich aktywnego udziału w zwalczaniu kryzysu klimatycznego.

Zagadnienia konferencji:

Energia – wyzwanie miast XXI wieku.

- Ciepło systemowe - wyzwania dekarbonizacji.

- Globalne i lokalne wyzwania dla spółek energetycznych w XXI wieku.

- Inteligentne oświetlenie przestrzeni miejskiej – przyszłość, czy teraźniejszość?

- Zmiany klimatu w Polsce. Konteksty miejskie.

- Wrażliwość Poznania na zmiany klimatu.

- Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) – nowa strategia dla Poznania.

- Przestrzenne uwarunkowania planowania przestrzeni i inwestycji – w kontekście aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

 

PROGRAM

Energia i klimat w miastach XXI wieku

15 PAŹDZIERNIKA 2021. TARGI POLEKO

SALA POZNAŃ CONGRESS CENTER 

(wejście od ul. Śniadeckich)

10.00-10.30

Rejestracja

10.30-10.40

0ficjalne otwarcie konferencji

Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

 SESJA I – BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST

Moderator – Radosław Szczerbowski – Energetyk Miejski Miasta Poznania

10.40-11.00

Energia – wyzwanie miast XXI wieku – referat wprowadzający

Radosław Szczerbowski,

Energetyk Miejski Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

Poznania

11.00-11.20

Ciepło systemowe - wyzwania dekarbonizacji

Michał Dziennik (Veolia Energia Poznań S.A.)

11.20-11.40                           

Globalne i lokalne wyzwania dla spółek energetycznych w XXI wieku

Krzysztof Hajdrowski (ENEA S.A.)

11.40-12.00                           

Inteligentne oświetlenie przestrzeni miejskiej – przyszłość, czy teraźniejszość?

Małgorzata Zalesińska (Politechnika Poznańska) –

12.00-12.30

Przerwa kawowa

SESJA II – ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Moderator – Magdalena Żmuda – Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

12.30 – 13.00

Zmiana klimatu – mitygacja z perspektywy miejskiej

Marcin Popkiewicz, Nauka o Klimacie

13.00 – 13.20

Wrażliwość Poznania na zmiany klimatu

prof. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.20 – 13.30

Dyskusja

13.30 – 13.50

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA) – nowa strategia dla Poznania pierwsza analiza

Krzysztof Mączkowski, koordynator ds. MPA w Poznaniu

13.50 – 14.10                        

Przestrzenne uwarunkowania rozwoju miasta w kontekście aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania

Katarzyna Derda, Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

14.10 -14.50

Dyskusja

14.50 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji